شرکت انتقال داده های ندا گستر صبا با نام تجاری صبانت دارای مجوز FCP از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در تمامی مراکز استان ها نماینده فـعال می پذیـرد.

برای دریافت نمایندگی لطفا فرم زیر را تکمیل نموده و ارسال کنید.

تلفن همراه را به صورت 09130000000 وارد نمایید.
کد پستی را به صورت یک عدد ۱۰ رقمی وارد نمایید.